Qualcomm och AMD i topp

Qualcomm och AMD toppar listan över topp 25 IC-leverantörer utan tillverkning i egen regi (s.k. fabless), enligt IC Insights forskningsbulletin på området för 2009.

Listan avser endast IC-försäljning och inbegriper inte optoelektronik, sensorer och diskreta halvledare. IC Insights har definierat ett ”fabless”-företag som att det får majoriteten av sina kretswafers levererade från halvledarsmedjor eller så kallade ”IC-foundries”. Enligt rapporten fanns det nio så kallade fabless-IC-företag under 2009 som hade en försäljning på över $1,0 miljard eller mer.

Sedan förra året, under sent första kvartal 2009, klassas AMD av IC Insights som ett ”fabless”-företag genom att verksamheten i Dresten i Tyskland knoppades av till Global Foundries. IC Insights har därför nu inkluderat AMD:s försäljning under 2009 i sin kartläggning. Som undersökningen visar är AMD listad som nummer två i rankingen, efter ettan Qualcomm.

Om man bortser från AMD har det topp tio-rankade fabless-företagens försäljning totalt minskat med 4 procent under 2009 medan resten av företagen tappat sin IC-försäljning med 13 procent. Topp-tio-företagen på listan ökade sin försäljning till 65 procent under 2009, upp 5 procent (jämfört med 2007 N.B), enligt IC Insights. När kraven (det vill säga höga konstruktionskostnader, ökande problem att få tag i riskvilligt kapitel med mera) ökar, verkar det som om IC-leverantörerna i branschen kommer att bli mer ”topp-tyngd” i framtiden. Med det menas att de försäljningsmässigt mindre bolagen troligen kommer att få allt större problem att konkurrera.

Hela 17 av de största 25 bolagen på listan har huvudkontoret i USA likväl som nio av de tio största. Dock förväntar sig IC-insights att designhus med huvudkontor i Taiwan och Kina fortsätter att avancera och att fler bolag från dessa länder kommer att slå sig in på topp-25-listan. Trots den globala recessionen haft allvarlig negativ påverkan för de flesta fabless-företagen har många av de taiwanesiska bolagen visat på ett starkt andra halvår under 2009.

 Enligt statistiken har ändock fyra av fem topp-25 rankade företag med huvudkontor i Taiwan registrerat tvåsiffriga försäljningsökningar. Som kontrast till det här rapporterar IC Insights att av 11 av de 25 företagen som visat på tvåsiffriga försäljningsnedgångar, är baserade i USA. Ändock påpekar IC Insights att fabless-företagen ökat sin totala marknadsandel avseende den globala IC-marknaden från 7 procent 1999 till (inklusive AMD) dagens 23 procent 2009. Fram till 2014 förutspås att fabless-företagen kommer att stå för minst 27 procent av den här marknaden (och då speciellt när allt fler stora företag, liksom LSI, Agere och AMD, lägger ut tillverkningen under de närmaste fem åren). På lång sikt bedömer IC Insights att dessa leverantörer och de IC-smedjor som levererar till dem kommer att bli en stor kraft inom den totala IC-industrin inom de kommande fem åren.
Listan ser ut som följer rankad, efter omsättning (inom parantes) i miljarder dollar;

 1. Qualcomm (6,585)
 2. AMD (5,252)
 3. Broadcom (4,190)
 4. MediaTek (3,500)
 5. Nvidia (3,135)
 6. Marvell (2,675)
 7. Xilinx (1,675)
 8. LSI Corp (1.445)
 9. Altera (1,165)
 10. Avago (0,870)
 11. Novatek (0,819)
 12. Himax (0,685)
 13. Realtek (0.615)
 14. Mstar (0.605)
 15. CSR (0,600)
 16. QLogic (0,530)
 17. Atheros (0,530)
 18. PMC-Sierra (0,495)
 19. MegaChips (0,480)
 20. Silicon Lab (0,440)
 21. Zoran (0,3450)
 22. SMSC (0,280)
 23. Semtech (0,250)
 24. Ricktek (0,244)
 25. Conexant (0,240)

Källa: IC Insights´ strategic review database.

Comments are closed.