Bättre cybersäkerhet till CV90

Cybersäkerhetsföretaget Clavister har vunnit ett kontrakt värt 170 miljoner SEK från BAE Systems Hägglunds för att leverera Clavisters Cyber Armour-lösning till CV90-plattformen, för två europeiska slutkunder. Kontraktet kommer att levereras över fem år efter inledande prototyp- och förserieleveranser, vilka sker under 2024.


Bild: BAE Systems Hägglunds

BAE Systems Hägglunds utvecklar och producerar CV90, en familj av stridsfordon (“Infantry Fighting Vehicles”) som rankas som de mest framgångsrika stridsfordonen i Europa och som nyligen rönt stora affärsframgångar. Den senaste versionen av CV90 är en högt digitaliserad plattform där avancerat cyberskydd är en viktig förmåga för att skydda fordonet och dess besättning från sofistikerade cyberattacker och säkerställa fortsatt drift på slagfältet.

Det nya kontraktet mellan Clavister och BAE Systems Hägglunds omfattar dels utveckling av en utökad och uppgraderad produkt, dels serieleveranser av den produkten samt konsulttjänster för att stödja BAE Systems Hägglunds med design, integration och validering av lösningen.

Den uppgraderade produkten är en kraftfull försvarsanpassad säkerhetsgateway-produkt, utformad för att vara en integrerad del av elektronik- och kommunikationsarkitekturen i digitaliserade försvarsplattformar. Jämfört med tidigare produkter i produktfamiljen erbjuder den nya produkten mer anslutningsmöjligheter, bättre serviceförmåga på fältet samt bättre prestanda-till-kostnadsförhållande. Utvecklingen av den nya produkten har nyligen påbörjats och kommer att vara klar för leverans under 2024. Serieleveranser av produkten kommer att påbörjas 2025 och pågå under fem år.

Comments are closed.