PTS uppdaterar sin inriktningsplan

Kommunikationsmyndigheten PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering hur myndigheten ska tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med inriktningsplanen är att öka transparensen och därmed ge marknadsaktörerna bättre möjligheter att planera sina investeringar.

  • Eventuella tilldelningar under 2013: 1,5 GHz, 1785–1805 MHz, 2,3 GHz och 75 GHz.
  • Eventuella undantag från tillståndsplikt 2012: 1621,35–1626,50 MHz och 1878,1–1879,9 MHz (GSM)
  • Eventuella tilldelningar under 2013: 47-68 MHz, 450-470 MHz, delar av 2,8 GHz, delar av 3,5 GHz, delar av 3,8–4,2 GHz, delar av 10,5 GHz och 39,5 – 43,5 GHz.

Inriktningsplanen beskriver även den huvudsakliga användningen av de olika frekvensbanden idag. Andra användningar är dock möjliga i andra frekvensband på grund av de ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2011. Enligt ändringarna ska frekvensutrymme tilldelas på teknik- och tjänsteneutral grund, meddelar PTS.

PTS poängterar i ett pressmeddelande att planen är en inriktning och att många faktorer kan påverka. Planen uppdateras årligen och vid behov, och PTS uppger sig gärna ta emot synpunkter på den.

Läs PTS uppdaterade inriktningsplan för spektrumhantering via den här länken .

Comments are closed.