HP-Etch och MTEK inleder samarbete

Samarbetet avser avancerade stenciler och raklar, men också om processtöd.

Avtalet uppges omfatta MTEK Groups båda bolag Macer Sweden AB och MTEK Consulting AB.

”Macer Sweden kommer att förmedla och sälja HP Etchs stenciler. HP Etch har tillsammans med Macer Sweden gått igenom beredningsrutiner för att standardisera och säkra arbetssätt och göra det enklare för kunden att handla mönsterkort och stenciler”, enligt ett pressmeddelande.

HP Etch och MTEK Consulting uppges också ha utvecklat och patentsökt en ny typ av rakel för elektronikproduktion, som just nu ligger i långtidstester. Lanseringen av den nya rakeln beräknas till 2011 och kommer att säljas av HP Etch.

Comments are closed.