PTS bjuder in till 800MHz-auktion

PTS ska tilldela tillstånd i 800 MHz-bandet genom en auktion. Den är planerad att starta 28 februari och intresserade ska ansöka senast 31 januari 2011.

800 MHz-bandet är attraktivt för många olika slags tjänster, till exempel trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Bandet omfattar sex tillstånd (2×5 MHz vardera). Under senare år har efterfrågan på trådlöst bredband ökat kraftigt i Sverige och därmed har behovet av frekvenser ökat. 800 MHz-bandet har goda utbredningsegenskaper, vilket gör det lämpligt för inomhustäckning och täckning av stora ytor.

Eftersom frekvensbandet har goda utbredningsegenskaper ställer PTS krav på täckning i ett av tillstånden. Täckningskravet bidrar till att regeringens bredbandsstrategi uppnås. Den operatör som tilldelas detta tillstånd ska bygga ut så att de fasta bostäder och företag som saknar bredband får det. Utbyggnaden ska ske till viss kostnad som bestäms i auktionen (minst 150 och högst 300 miljoner kronor).

PTS konstaterar i ett pressmeddelande att det idag finns flera mobiloperatörer på den svenska marknaden, vilket gör att konsumenterna erbjuds ett brett utbud av prisvärda tjänster. För att så ska vara fallet även i framtiden vill PTS försäkra sig om att minst tre aktörer kan tilldelas frekvenser i bandet. Det sker genom ett spektrumtak som innebär att en aktör maximalt kan köpa 2×10 MHz av de 2×30 MHz som ska tilldelas.

Eftersom marksänd tv sänds i frekvenserna intill 800 MHz-bandet finns det risk för att mottagningen av tv påverkas när bandet börjar användas. Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet måste åta sig att hantera och avhjälpa de problem med tv-mottagning som eventuellt uppstår. Detta gäller de problem som omfattas av den definition av tv-störningar som finns i tillståndsvillkoren.

Comments are closed.