Bahnhof köper Sting Telecom

Bahnhof har idag förvärvat telekomoperatören Sting Telecom. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge och Storbritannien och omsätter omkring 25 miljoner kronor per år.

Sting Telecom erbjuder IP-telefonitjänster till företag och privatpersoner via återförsäljare.

I och med förvärvet får Bahnhof tillgång till en av marknadens absolut kraftfullaste telefoniplattformar, en kraftig breddning i närvaron på marknaden tack vare den redan slutförda etableringen i London och Oslo, samt en upparbetad kundbas och ett befintligt återförsäljarnät, enligt ett pressmeddelande. 

Bahnhof breddar genom köpet även sin marknadsnärvaro tack vare den redan etablerade verksamheten i London och Oslo, vilket ligger i linje med den utlandsetablering som redan pågår.

Affären finansieras till hälften med eget kapital och till hälften med aktier genom en apportemission. Köpeskillingen är 17 miljoner svenska kronor.

Comments are closed.