Protest mot danska miljöministern

Den danska branschorganisationen för konsumentelektronik, BFE, tänker dra sig ur producentregistret med anknytning till WEEE-direktivet. Motivet är att BFE anklagar miljöminister Troels Lund Poulsen för att icke följa lagen. Händelsen rapporteras idag av den danska tidskriften Ingeniøren. Från årsskiftet infördes ett nytt system, kallat "Dansk Producentansvarsystem", DPA, som skall omfatta alla företag som importerar eller producerar varor som enligt el-returförordningen inte bara omfattar renodlad elektronik utan även batterier, bilar mm.
Enligt Ingeniøren protesterar BFE mot att tvingas ändra sina stadgar för att följa DPA-systemet. Direktören i BFE, Alan Bugge skriver:
"Det är ganska självklart att varken du eller Folketinget kan bestämma att en självägande institution som denna skall ändra sina stadgar, och då inte alls när det sker med hänvisning till en väsentlig utvidgning till områden som inte handlar om elskrot och som får konsekvensen att institutionens syfte ändras väsentligt och att den ursprungliga institutionens inflytande begränsas väsentligt."
Han skriver också:
"Vi kan inte gå med på något som är olagligt".
Och han konstaterar:
"… så vi önskar att inte längre deltaga, även om vi har varit med om att instifta WEEE-systemet."
Allan Bugge betonar att BFE fortfarande är med i Elretur och att man praktiskt arbetar med miljö och skrotning, men att man inte vill vara med i registreringssystemet, som är ett överordnat system som ägs och betalas av tillverkare och organisationer. Läs mer på http://ing.dk

Comments are closed.