Programmering läggs in på schemat

Stockholm stad ska undersöka möjligheterna att införa programmering på schemat i stadens skolor. Ett pilotprojekt vid olika grundskolor i staden startar i höst.

Foto: Göte Fagerfjäll

Det är i en debattartikel i DN igår som Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholms stad (S), Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare och Martin Lorentzon, grundare och ordförande Spotify, beskriver den nya satsningen.

År 2011 hade Stockholm den största andelen (18 procent) teknikjobb av samtliga större regioner i Europa och programmerare har blivit regionens vanligaste yrke.

”För att bevara och utveckla positionen som intressant och innovationsledande krävs det en ständig utveckling. En viktig del av det handlar om att göra nödvändiga satsningar på utbildning som möter behoven på de nya arbetsmarknader som växer fram. En förutsättning är ett bra samarbete mellan politiken och näringslivet. Så skapar vi jobb och tillväxt som kommer stockholmarna till del”, skriver de i debattartikeln och redogör för ett första steg som kommer att genomföras i höst;

Tillsätta en programmeringskommission. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur programmering ska kunna ges en större plats i undervisningen i Stockholms skolor. Gruppen ska även titta på möjligheter/hinder när det gäller statliga regler och utrymmet för Stockholm som huvudman att ta egna initiativ på området.

Starta ett pilotprojekt i höst. Under höstterminen 2015 kommer Stockholms stad att sätta igång pilotprojekt på utvalda skolor med programmering på schemat. Detta syftar till att skapa goda exempel och erfarenheter om hur vi i framtiden kan arbeta bredare med programmering i undervisningen, samt öka intresset bland elever för programmering. För att Stockholm ska försvara och utveckla sin entreprenöriella och digitala topposition i världen måste barnen tidigt lära sig programmering i skolan, skriver de tre debattörerna.

Comments are closed.