Ökad lönsamhet för Kitron

Kontraktstillverkaren Kitron rapporterade idag en förbättrad lönsamhet för fjärde kvartalet 2014. Företagets program för att minska kostnaderna har nu börjat ge resultat.

Företagets intäkter uppgick till 476 miljoner norska kronor, i stort sett oförändrat jämfört med fjärde kvartalet 2013, men rörelseresultatet (EBIT) redovisas till 14,3 miljoner NOK, en ökning från 4,3 miljoner året dessförinnan.

Det besparingspaket som Kitron infört har börjat bära frukt under kvartalet. EBIT-marginalen redovisas till 3,0 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med 1,8 procent föregående kvartal och 0,9 procent under det fjärde kvartalet 2013. Den främsta orsaken till förbättringen uppges vara lägre lönekostnader.

Nettoresultatet uppgick till 17,3 miljoner norska kronor, en förbättring från minus 4,0 miljoner, som påverkats av både förbättrade rörelseresultat och valutaeffekter på finansnettot.

Orderstocken landade på 868 miljoner norska kronor, en ökning med 21 procent jämfört med samma period året innan.

– Även om vi har säkert mer att göra visar detta kvartal tydligt att vi är på väg i rätt väg. Kostnadsinitiativet börjar ge effekt och under det fjärde kvartalet var samtliga våra affärsenheter lönsamma. Det finns också uppmuntrande nyheter på säljsidan och en stark orderstock ger oss en bra start på 2015, säger Kitrons vd Peter Nilsson.

I rapporten lyfts även den stora ordern till Kitron dotterbolag Kitron AB i Jönköping fram. Speed Identity AB har tecknat ett treårigt ramavtal med Kitron, som avser produktion och relaterade tjänster för sina biometriska identifieringssystem. Avtalet har ett uppskattat värde på minst 30 miljoner norska kronor, med optioner till förlängning.

För 2015 räknar Kitron med tillväxt och en klar förbättring av lönsamheten. Men under första kvartalet är intäktsutsikterna något lägre jämfört med föregående kvartal på grund av säsongsvariationer. Tillväxten drivs av en ökad efterfrågan inom försvarssektorn på den amerikanska och norska marknaden samt ökningar inom energi, telekom och industri. Offshore/marinsektorn minskar på grund av utsikterna för den norska oljeservicemarknaden.

Comments are closed.