Programmerbar ljudindikator

En ny, programmerbar ljudindikator, API-4260-LW150-R från PUI Audio, distribueras av Rutronik. Den kan programmeras med WAV- eller MP3-ljudfiler med upp till 30 sekunders längd.

Det betyder att enheten har flexibiliteten att kunna avge talinstruktioner tillsammans med varningssignaler, eller en unik ton för det fall flera enheter används inom samma område.
Enheten strömförsörjs med 7-24 VDC och har ett frekvensområdet på 100 Hz till 6 kHz.
Sedan ljudindikatorn programmerats kan den spela upp filen repetitivt till dess att strömmen bryts. Filen lagras i ett internt flashminne och kan återprogrammeras. Den ligger kvar till dess att en annan fil programmeras in.
Ljudstyrkan är 100 dBa, mätt på 10 cm avstånd med en 1 kHz ton.

 

Comments are closed.