SenseAir deltar i storsatsning

SenseAir meddelar att de, tillsammans med KTH samt ett flertal andra världsledande företag, deltar i ett mångmiljonprojekt för högteknologisk volymtillverkning av innovativa gassensorer i Sverige. Projektet beviljas nu statligt stöd ifrån Vinnova, vilket möjliggör denna storsatsning.

Aktörerna i projektet täcker hela registret av produktion och produktutveckling, från material- och komponent (KTH, Silex) via subsystem och sensormoduler (SenseAir) till kompletta systemlösningar på viktiga samhällsproblem inom trafiksäkerhet, energi/miljö, samt vård/hälsa. Gemensamt för de aktuella systemföretagen är att de alla utvecklar produkter för analys av utandningsluft som på olika sätt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Sensorernas användningsområden omfattar till exempel kontaktfria alkolås i bilar för en säkrare trafikmiljö (Autoliv), alkoholsensorer för akutvård (Hök), NO-sensorer i patientburna enheter för optimerad astmabehandling (Aerocrine), syrgassensorer (Maquet) och koldioxidsensorer (Hök) i livsuppehållande apparatur för realtidsövervakning.

För att företagen ska kunna behålla och utveckla sina positioner som världsledande, krävs en kontinuerlig prissänkning av produkterna genom effektivisering och lägre tillverkningskostnad. För att nå projektets mål kommer de tillverkande företagen att i samarbete med KTH introducera utvecklingsbara produktionssystem inom sensortillverkningen, samt utveckla smarta byggsätt och demonstrera nästa generations miniatyriserade, MEMS-baserade (MicroElectroMechanical Systems) gassensorer.

− Vi behöver stärka och samordna insatser för att bibehålla en konkurrenskraftig produktion av högteknologiska produkter i Sverige, samt leda den framtida utvecklingen inom flexibel automation och skalbara produktionsprocesser. Sverige är unikt positionerat att leda den utvecklingen, säger Hans Martin, grundare och Forskningschef på SenseAir.

Projektet i sin helhet är värt 31 miljoner kronor och tilldelas statligt forskningsbidrag ifrån Vinnova. Bakom finansieringsstödet står Vinnovas forskningsprogram ”Utmaningsdriven Innovation – samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter”. Syftet med forskningsprogrammet uppges vara att bidra till en ökad hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer och därigenom bidra till förnyelse och global konkurrenskraft för svenskt näringsliv och samhälle.

Vinnovass beslut om att stötta utvecklingen av en effektiv produktionsprocess underlättar SenseAirs stora framtidsplaner. Sedan 2006 har SenseAir samarbetat med Autoliv Development och Hök Instrument för framtagning av nästa generations alkolås, där själva sensordelen är tänkt att tillverkas av SenseAir. Delsboföretaget står därför inför en potentiell kraftig expansion i och med steget in som underleverantör till bilindustrin. SenseAirs framtidsplaner omfattar ett stort antal nyanställningar av kvalificerad personal. Att hitta lämplig arbetskraft är ett problem som är gemensamt för de flesta företag inom regionen som vill expandera. En process har påbörjats med bland annat Hudiksvalls och Ljusdals kommun samt Region Gävleborg, där SenseAirs projekt får vara drivkraften bakom en ny samarbetsform mellan företag och samhälle i avsikt att underlätta för företag att attrahera den kunskap som behövs. Under 2012 har hittills antalet anställda på SenseAir ökat med över tio personer.

– Vi från kommunen har inlett ett nära samarbete med bland andra Region Gävleborg, Länsstyrelsen och Fiber Optic Valley för att stödja den här satsningen på olika sätt, säger Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvalls kommun.

– Målet är att ha kvar produktion och FoU-avdelning i Delsbo, då detta både är bra för företaget och bidrar med tillväxt för Sverige och bygden. En av utmaningarna med detta mål är dock att lyckas med rekrytering av de experter och ledare SenseAir nu behöver, säger Hans Martin, avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.