Produktstrategin klar från Plessey

Det återuppståndna företaget Plessey Semiconductors berättar nu att man planerar att komma ut med sina första produkter under tredje kvartalet i år.

Under tredje kvartalet kommer Plessey Semiconductors att presentera:
* Operationsförstärkare (PS13000) med ström- och spänningsmotkoppling och med snabb spänningsderivata (slew rate).
* Snabba pre-scalers (PS15000) som kan arbeta upp till 13 GHz.
* Demodulatorer (PS20100),
* Frekvenssynteskretsar (PS20500 range)
* Digital direktsyntes, DDS (1,4 GHz PS20614 and 1,6 GHz PS20616)
Primärt vänder sig produkterna mot marknaderna för försvar och rymdverksamhet men också med tillämpningar inom kommunikation och inom segmenten fordon och industriell styrning.
Slutprodukter kan vara televisionssystem, fiberoptiska system, CCTV och datakommunikationssystem.
Som meddelades i januari i år kommer Plessey Semiconductors att verka från sin fabrik för halvledartillverkning i Roborough, utanför Plymouth, och i Swindon, där man har ett konstruktions- och teknologicenter.
De bipolära processer som ursprungligen utvecklades i Swindon har överförts till fabriken i Roborough.
Produkterna kommer att bygga på en kombination av högpresterande bipolära tekniker och 0,35 µm CMOS.
– Våra första bipolära produkter kommer nu ur fabriken med gott resultat, konstaterar dr Paul James, försäljningsdirektör för Plessey Semiconductors. Vi ligger före tidsplanen för våra första produktlanseringar förväntar oss ha framme prototyper under tredje kvartalet i år. Detta är en mycket intressant tid för oss eftersom förvandlingen av företaget från kiselsmedja till ett företag med egna produkter börjar bli en realitet.
Företagets teknologidirektör dr Keith Strickland säger:
– 0,35 µm CMOS-processen ger mycket låga svartnivåströmmar i bildsensorer. Vi kommer också att utnyttja vår högvolts kisel-på-isolator-process (SOI) tillsammans med passiva precisionskomponenter för att skapa precisionsprodukter för den industriella marknaden för instrument. Vår SOI-process medger drift vid höga temperaturer för strålningstoleranta kretsar för rymd- och försvarsindustrierna, liksom för marknaderna för fordon och industri.

 

Comments are closed.