Micronic får beställning på mönstergenerator

En asiatisk kund har beställt en laserbaserad mönstergenerator för tillverkning av fotomasker för bildskärmar.

Beställningen avser ett Prexision-10-system. Detta kan tillverka masker upp till generation 8, men kan senare uppgraderas till generation 10. systemet kommer att levereras under andra halvåret 2010.
– Det finns ett starkt marknadsbehov av fotomasker till åttonde generationens displayer, dels på grund av en stark marknadsuppgång, dels till följd av investeringar i nya och existerande produktionslinor för displayer, något vi tidigare har meddelat, säger Peter Uddfors, vd för Micronic laser System. Vi har också noterat att utnyttjandegraden av våra system har ökat och vi är glada över att det ökade behovet av fotomaskritare nu resulterar i en order av ett Prexision-system.
Prexision ger väsentligt högre kvalitet på fotomaskerna och har en snabbare genomströmning än våra tidigare mönstergeneratorer.

 

Comments are closed.