Processutveckling ska ledas från Norden

På huvudsakligt initiativ av Luleå tekniska universitet får Sverige och Finland tillsammans leda det framtida europeiska samarbetet för forskning och utvecklingen inom automation för processindustrin. Det handlar bland annat om lösningar genom inbyggda system.

Det europeiska industriförbundet Artemis har certifierat Process IT.EU som ett ”Centrum Innovation of Excellence”, och med andra ord utnämnt det till ett ledande forsknings-, innovations- och kompetenscentrum för processautomation i Europa.

– Det är en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Vi får kliva fram och hålla i den europeiska styrspaken. Europa har ett ledarskap inom Process-IT i världen och det ska vi behålla och utveckla. I Europa har vi både leverantörerna av automationslösningar till processindustrierna och vi har processindustrierna, säger Jerker Delsing, professor vid Luleå tekniska universitet.

ProcessIT.EU. vars mål är att öka Europas konkurrenskraft inom den automatiserade processindustrin, har därmed fått ett strategiskt ansvar för den här utvecklingen på europeisk nivå. Sverige och Finland har en bra position inom processautomation med femton procent av världsmarknaden inom framförallt branscher som metall, gruv och massa/papper.

– Därför är det naturligt att Sverige tillsammans med Finland får rollen att leda utvecklingen inom processautomation i Europa. Det sker tillsammans med företag och universitet i Österrike och Polen och i framtiden även med Tyskland, Storbritannien och Norge, i branscher som massa och papper, metall, gruv- och mineral, olja och gas, kemi, energi, livsmedel, infrastruktur och medicin. Det säger en del om kraften och det kulturella värdet av processautomation  i Sverige och Finland. Vi är jätteduktiga idag och vi ska bli ännu bättre, säger Delsing och fortsätter:

–När industri, akademi och samhälle går ihop kan vi lättare lösa frågor och utöka den europeiska delen av världsmarknaden inom Process-IT.

Den största konkurrenskraften för europeisk processindustri på världsmarknaden är effektivitet, tillgänglighet och hög kvalitet. Grundbulten till detta är processautomation.  Allt större del av processindustrin bygger på inbyggda datasystem, som behandlar data och kommunicerar i tillverkningsprocessen med varandra.   

– Redan i dag används inbyggda system i stor omfattning. Bedömningen är att förbättringspotentialen inom processindustrin är att använda det ännu mer i sina system. Då tjänar processindustrin mer pengar liksom automationsföretagen som levererar de inbäddade systemen, säger Jerker Delsing, via ett pressmeddelande.

Att industriförbundet Artemis certifierat Process IT.EU till ett ”Centrum Innovation of Excellence”, stärker de utvecklingsmöjligheterna.

ProcessIT.EU kommer operativt att ledas av Vinnväxtvinnaren Process IT Innovations med resurser från både Sverige och Finland.

Comments are closed.