Elektronik Mekanik miljoninvesterar

Trots att andra fortfarande är osäkra på framtiden ser Elektronik Mekanik ett ökat behov av inhemsk produktion av elektronik. Därför investerar man nu i en ny produktionslina i Västerås.

Många av företagets kunder flaggar för ett ökat behov framöver samtidigt som flera nya kunder har tillkommit på senare tid.
Sammantaget gör det att företaget nu väljer att investera i en ny ytmonteringslina i form av en ny montagemaskin med en dubbelt så hög kapacitet som finns i dagens linje.
– Många av våra kunder har tidigare producerat i lågkostnadsländer som t ex Kina men har tagit hem produktionen eftersom de ser att både kvalitet och smidighet blir lidande när det geografiska avståndet ökar, säger Anders Florinus, marknadsansvarig på Elektronik Mekanik.
– Dessutom behöver vi en ytterligare ökad flexibilitet i framför allt prototypledet. Idag kan vi leverera prototyper så snabbt som inom ett par dagar när förutsättningarna stämmer, fyller vd Bertil Pettersson. Tack vare investeringen kan vi avsätta en lina som enbart kommer att användas för prototyptillverkning. Samtidigt ökar vi kapaciteten på serieproduktionen kraftigt.
En av anledningarna till ökningen, både hos befintliga men framför allt nya kunder, kan företaget se i den kvalitetscertifiering som genomfördes under den gångna hösten. Elektronik Mekanik är numera kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och miljöcertifierat enligt ISO14001.
Elektronik Mekanik tillverkar elektronik på kontrakt. Tillverkningen omfattar allt ifrån små prototypserier till stora långsiktiga serietillverkningar av kretskort, kablage och kompletta enheter. Kundbasen består av både små lokala kunder och stora internationella företag.

 

Comments are closed.