Processor med FPGA från Xilinx

Xilinx har länge haft FPGA-kretsar med inbyggda processorkärnor, men nu vänder man på det hela. Zynq-7000-familjen är i första hand en Cortex-A9-processor med programmerbar logik och vänder sig till en helt ny marknad.

Zynq-7000 EPP baseras på en dubbelkärnig Cortex-A9-processor med NEON och "hårda" flyttalsacceleratorer. Processorn innehåller alla de vanliga periferienheter som man kan vänta sig och startar precis som en vanlig processor. Men dessutom finns en area med Xilinx senaste generation programmerbara logik, där konstruktören kan lägga in vad som helst.
– Redan nu finns stort intresse från många olika håll, säger Dan Isaacs från Xilinx. På Embedded World har vi valt att visa ett stort antal tillämpningar tillsammans med olika företag med inriktning på allt från industriautomation till grafik för fordonstillämpningar.

Comments are closed.