Farnell ger RoHS-råd

Premier Farnell plc erbjuder lagstiftningsvägledning om det ändrade RoHS-direktivet via sin webb-tjänst, kallad element 14.

Tanken är att hjälpa tillverkare och konstruktörer att bättre förstå de senaste ändringarna i direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen (RoHS). En RoHS eBook tar upp de senaste ändringarna och man får möjlighet till livechatt med experten på global lagstiftning, Gary Nevison, för att reda ut förvirring kring direktivet och påskynda efterlevnad av detta.
RoHS infördes av Europeiska unionen (EU) den 1 juli 2006 och påverkar alla elektroniktillverkare som gör globala affärer. Det ursprungliga direktivet begränsade användningen av sex ämnen i tillverkningen av vissa kategorier av elektriska och elektroniska produkter (EEE), inklusive IT-utrustning. Ändringen, som godkändes i september 2010, kommer så småningom att inkludera kategori 11, vilken inbegriper alla elektriska och elektroniska produkter (EEE) som inte omfattas av kategori 1 till 10, om de inte uttryckligen utesluts. Ändringen fastställer också de datum då medicinsk utrustning och övervaknings- och kontrollinstrument (med ytterligare undantag) kommer att omfattas av direktivet.
Nevison är en erfaren expert på produkter och lagstiftning som arbetat hos Premier Farnell i över 30 år och har föreläst om många internationella lagstiftnings- och miljöseminarier. Nevison arbetar med Electronic Component Supply Network och skriver populära bloggar och artiklar om lagstiftning för stora tidskrifter inom elektronikbranschen.
Webbplatsen element14 ger vägledning om EU RoHS-direktiv, Kinas RoHS-direktiv, Koreas RoHS-direktiv, REACH, ErP, WEEE, batteridirektivet samt miljölagstiftning på statlig nivå och delstatsnivå i USA och Kanada. Lagstiftningswebbplatsen har över 500 besökare per dag.

 

Comments are closed.