Prevas utvecklar elbil

Prevas deltar i utvecklingen av en elbil tillsammans med Uppsalaföretaget Electroengine.

Elbilen utvecklas i Uppsala där det bland annat finns spetskompetens inom batteriteknik, på Ångströmlaboratoriet, och en bra infrastruktur för att utveckla nya företag i form av Uppsala Innovation Center (UIC). Prevas har ett tätt och nära samarbeta med UIC som teknisk partner för att utveckla nya företag i Uppsala.
– Jag är mycket nöjd med vårt samarbete med Prevas. De har tillfört kompetens, innovativkraft och varit lyhörda i vår utveckling av en hållbar fordonslösning baserad på elkraft, säger Thomas Bergfjord CEO Electroengine AB.
Prevas verksamhet inom produktutveckling bedrivs i flera olika "Centers of excellence", expertcentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Fokuseringen gör att Prevas kan möta växande branschunika behov.

Comments are closed.