Order till Carl Lamm från Thai Airways

Carl Lamm har slutit ett avtal med Thai Airways avseende leveranser av IP-telefoni.

Enligt avtalet ska Carl Lamm leverera både hårdvara och trafik samt växelfunktioner. Avtalstiden är fyra år. Carl Lamm ser en stor potential för IP-telefoni bland etablerade företag och beräknar att antalet kunder inom IP-telefoni kommer att öka de närmaste åren.

– När rätt förutsättningar i IT-infrastrukturen finns har IP-telefoni den tekniska kvalitet som krävs för att även etablerade företag ska våga byta ut sin traditionella telefoni. Dessutom innebär IP-telefoni stora besparingspotentialer vilket väger tungt i rådande konjunkturläge. Vi ser en klart ökad potential att leverera IP-telefoni till våra kunder, säger Måns Sjöstedt, vd på Carl Lamm AB.

Comments are closed.