Redaktionsbrev nr 9 och 10

Danderyd maj 2009

Just nu är det svårt att avgöra om det är vår eller sommar, men skönt är det i alla fall. Konjunkturen lär väl fortsätta neråt ett tag till, men finanskrisen verkar mer eller mindre vara över för den här gången. Så efter semestrarna kanske marknaden tar fart igen.
Vi fortsätter med dubbelnummer resten av året och det innebär att vi bara har ett nummer av Elektronik  Norden (Ein 9/10) kvar före sommaren.
Programmerbar logik/ASIC kommer förstås delvis att handla om valet mellan programmerbar logik och ASIC, men för det mesta är det valet relativt enkelt. Krav på extremt låg effektförbrukning eller analog integration gör ASIC till ett naturligt val. Annars är det oftast programmerbar logik som gäller. Speciellt med tanke på FPGA-tillverkarnas satsning på att lyfta abstraktionsnivån och ha det mesta färdigt från början. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera ämnet eller bidra med egna artiklar.
Det finns applikationer där traditionella kretskort ersättas av andra byggsätt. Utvecklingen ser vi främst i utrustning där man kräver extremt kompakta byggsätt eller är extremt miljötåliga. Även kretskorten utvecklas i detta avseende. Gunnar Lilliesköld håller i temat. Kontakta honom på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se
Efter många års forskning kommer det nu fram halvledartransistorer, dioder och moduler som bygger på kiselkarbid. En annan utvecklingsriktning beträffande halvledare med brett bandgap är galliumnitrid. Drivkraften har varit att åstadkomma effekthalvledare för mycket höga frekvenser, främst mikrovåg. Nu ser vi även hur GaN-transistorer för lägre frekvenser blivit kommersiellt konkurrenskraftiga tack vare en wafer i kisel används i stället för avsevärt dyrare motsvarigheterna i kiselkarbid eller galliumnitrid. Men även kiselhalvledarna utvecklas i effekthänseende. Tag kontakt med Gunnar Lilliesköld, gunnar@elinor, +46 8 622 55 11, om du har idéer till eller underlag artiklar i ämnet, om effekthalvledare eller deras applikationer.
Och slutligen har vi temat om säkra system. Här kommer vi både att titta på hackerproblemet och problemet med felaktig kod/felaktig hårdvara. Ett allt vanligare sätt att öka säkerheten i komplexa system är att använda separationskärnor, där till exempel flera lika operativsystem kan köras parallellt utan att störa varandra. Vi kommer bland annat att titta på säkra sätt att kommunicera mellan säkra partitioner. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera ämnet eller bidra med egna artiklar.
Och vi fortsätter förstås vårt stående mjukvarutema. Artiklar om mjukvara för embedded finns i varje nummer. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera eller skriva.

Med vänlig hälsning

 

Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Glöm inte att tala annonser med
Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12)
eller Kim Edenbro (+46 8 511 766 55) för annonsering i Sverige, Norge eller Finland. För övriga länder, kontakta Tommy Jägermo.

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 9-10/09   22/5  12/6
EiN nr 11/09  14/8  4/9

   

 

Comments are closed.