Prevas tecknar avtal med telekomföretag

Prevas har tecknat ramavtal med ett världsledande telekomföretag som avser produktutvecklingstjänster inom forskning och utveckling. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning.

Under första halvåret tecknades även ett ramavtal för IT-stödsystem inom produktion och produktionsuppföljning med samma globala telekomföretag, enligt ett pressmeddelande.
 
– Ramavtalen är mycket viktiga för oss. Vi kan se att telekomföretagens satsningar på nya plattformar genererar fler affärsmöjligheter för Prevas, både inom produktutveckling och inom produktion, säger Mats Lundberg CEO på Prevas.

Comments are closed.