Robotar som planerar och samarbetar

Örebroforskare har fått 2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utveckla ett system, som gör att robotar kan planera och arbeta tillsammans utan att störa eller komma i vägen för varandra eller för människor i deras närhet.

– Det är en utmaning att få robotar att fungera i miljöer med många människor så som hem, sjukhus, affärer och lagerlokaler, säger Lars Karlsson, forskare i datavetenskap vid Örebro universitet.

Projektet kommer att utföras vid Centret för Tillämpade Autonoma Sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet.

Comments are closed.