Prevas slutlevererar storprojekt

Efter 8 200 mantimmar har Prevas slutlevererat en helt ny protokollöversättare, eller realtidsaccelerator, till sin uppdragsgivare ABB. Produkten kommer att användas i miljöer med extrema krav på driftsäkerhet. Utvecklingsprojektet startade i mitten av 2007.

Produkten används i en av ABB:s sviter för industristyrning för kommunikation mellan mjukvara på operatörens arbetsstation och det Masterbus 300-baserade kontrollnätverk som ansluter målsystemen. Prevas har tagit fram en helt ny kombination av mjuk- och hårdvara och porterat funktionalitet från tidigare generationer för att säkra kompatibilitet med både befintliga och framtida installationer.
Nu, i maj 2009, är förserie-exemplar av PU410, som är ABB:s beteckning, i drift i produktionsmiljö hos en av ABB:s kunder. Serietillverkning av den helt nya RTA-enheten kommer sedan att pågå under många år framöver.

Comments are closed.