Prevas partner till IoT Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning med mål att Sverige skall bli bäst i världen på att utnyttja fördelarna med sakernas internet. Prevas har nu anslutit sig till det strategiska innovationsprogrammet för Internet of Things, där näringsliv, offentliga sektorn och akademin kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar.

– Prevas har lång och gedigen erfarenhet av att stödja olika branscher med lösningar inom Internet of Things-området och vi är mycket glada att Prevas nu ansluter sig till vårt innovationsprogram, säger Torbjörn Fängström huvudansvarig inom IoT Sverige.
Det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things (IoT Sverige) är ett långsiktigt program med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt organisationer från svensk industri, akademi och offentlig sektor. Idag stöds IoT Sverige av 19 partners, såsom ABB, Ericsson, HiQ, SICS, Prevas, Uppsala universitet m fl.
– För att upprätthålla konkurrenskraften på en snabb föränderlig marknad måste intelligens och kommunikationsmöjligheter allt mer byggas in i produkter och processer, säger Björn Andersson affärsutvecklare på Prevas. Därför ser vi det som en självklarhet att Prevas aktivt deltar i denna nationella satsning. Internet of Things är också ett av Prevas fokusområden. Tillsammans med övriga parters ska vi se till att resultaten från innovationsprogrammet leder till att svensk industri blir konkurrenskraftigare.

Comments are closed.