Prevas köper Evotech, Tritech och Deva Mecaneyes

Prevas köper alla aktier i konsultbolaget Evotech och de återstående minoritetsposterna i Tritech och Deva Mecaneyes. Köpet är värt ca 270 miljoner kronor och beslutas slutgiltigt på Prevas extra styrelsemöte.

– Jag tycker det här är alldeles fantastiskt, säger Johan Strid, CEO för Prevas. Tillsammans blir vi 800 anställda som är passionerat intresserade av vad vi gör. Vi har alla liknande bakgrund vad gäller ledarskap och företagskultur och våra kunder får en ännu starkare partner.

Evotech består av Evotech AB (tidigare AROS Technology Partner AB) och dotterbolag. Evotech Group omsatte 2019 ca 324 miljoner kronor och har totalt ca 240 anställda.

Deva Mecaneyes AB omsatte tillsammans med dotterbolag 2019 ca 100 miljoner kronor och har ca 94 anställda.

Tritech Technology AB och dotterbolag omsatte 2019 ca 197 miljoner kronor och har ca 123 anställda. Tritech köpte i januari i år FindOut Technologies AB, med en omsättning på ca 38 miljoner kronor och med 28 anställda.

FiloProcess Holding AB omsatte 2019 ca 29 miljoner kronor och har 23 anställda.

Comments are closed.