Prevas hjälper Coca Cola att spara miljoner

Tillsammans med underhållsorganisationen för Coca Cola Enterprises i Norge har Prevas lyckats göra fabriken i Lørenskog till den mest välskötta inom Europakoncernen. Ett projekt inom energiuppföljning resulterade i miljonvinst.

2012 var ett år med stora förändringar inom Coca Cola. Hela fabriken byggdes om i samband med övergången från returflaskor till återvinningsflaskor – något som också krävde en ny produktionsutrustning. Baserat på information från leverantörer, och interna beräkningar, förväntades energiförbrukningen öka med ca 12 procent på de nya produktionslinjerna i fabriken.
Coca Cola och Prevas tog tillsammans beslut om att starta ett energiuppföljningsprojekt för att se om man kunde hitta sätt att minska energiförbrukningen. Det visade sig tidigt att vi genom att systematisera insamlingen av data och analysera dem i ett särskilt verktyg, kunde fokusera på enkla mätningar och åtgärder för att uppnå resultat. Efter projektets fyra första månader har förbrukningsökningen för energi på den nya produktionsanläggningen sjunkit från förväntade 12 procent till bara 4 procent, vilket motsvarar en årsvis miljonbesparing för Coca Cola.
– Detta är ett mycket spännande projekt och arbetet är inte klart än, säger Einar Alexander Andersen på Prevas. Arbetet med att hitta nya vinster fortsätter. Vi vet också att det finns en stor potential att uppnå vinster hos våra kunder genom att addera ett starkare fokus på energiuppföljning och vi ser fram emot många spännande projekt framöver.

Comments are closed.