Prevas förvärvar Rhemispheres

Prevas har från den 1 september förvärvat managementföretaget Rhemispheres AB. Förvärvet stärker Prevas nyetablerade affärsområde Management Consulting.

Rhemispheres bedriver rådgivande IT-konsultverksamhet mot företag och organisationer verksamma inom energisektorn. Exempel på kunder är EON, Fortum och TetraPak. Företaget har sin bas i Stockholm, Göteborg och Malmö samt består av 20 medarbetare.
Ett förvärvsavtal har tecknats med förvärvsdatum den 1 september 2012. Den fasta köpeskillingen uppgår till 5 Mkr. Förvärvet betalas kontant. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den 31 augusti 2015, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 20 Mkr.
Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge en rörelsemarginal på ca 16 procent och en omsättning på 9,5 Mkr under kvarvarande del av 2012 samt 25 Mkr i omsättning under en 12 månadsperiod. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut.

Comments are closed.