Prevas förlänger avtal med Saab

Saab har tecknat ett treårigt koncernramavtal om konsulttjänster med Prevas AB. Avtalet omfattar programvaruutveckling och elektronikkonstruktion inom teknisk systemutveckling. Prevas har i många år varit leverantör till Saab och tecknandet av koncernavtalet innebär en förlängning av tidigare avtal med tre år.
Prevas utvecklar sina produkter i flera olika kompetenscentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher för att kunna möta växande, branschunika behov. Generellt ökar kraven på kortare utvecklingstid, kvalitet, konstruktion och uppkopplingsmöjligheter för såväl industri- som konsumentprodukter.

Comments are closed.