Prevas expanderar i Indien och Dubai

Under första halvåret 2010 öppnar Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och Dubai, Förenade Arabemiraten. Utlandskontoren är ett första steg in på nya tillväxtmarknader.

Efter 25 år på den nordiska marknaden öppnar nu Prevas nya internationella kontor. Målet är att öka försäljningen på en internationell marknad och säkra tillgången till välutbildade medarbetare, samtidigt som kostnaderna sänks. Just nu pågår arbetet med att internrekrytera chefer till kontoren. Målet är att på tre års sikt vara fler än 50 medarbetare i Indien och omsätta 50 miljoner kronor i Mellanöstern.
Från start kommer kontoret i Bangalore att ha ett tiotal anställda för att sedan växa i takt med marknaden. Under svensk projektledning och -metodik kommer ett antal inhemska specialister att erbjuda samma kompetens som nu med inriktning på inbyggda system och industriella IT-lösningar.
– Indien har en av världens snabbaste växande ekonomier, där IT är den sektor som hittills har vuxit bäst, säger Mats Lundberg CEO på Prevas. Att öppna ett nytt kontor där är ett strategiskt och viktigt steg för Prevas. Dels för att möta ökad efterfrågan på ingenjörskompetens och dels för att kunna erbjuda kostnadseffektiva utvecklingstjänster. I Indien finns även en egen starkt expanderande marknad för Prevas tjänster inom produktutveckling och industrisystem.
För marknaden i Mellanöstern satsar Prevas framför allt på industrisystem. Det gäller till exempel inom branscherna olja & gas, stål & aluminium och tillverkning. Dubai är en bra plats att utgå ifrån för att nå omkringliggande länder i Mellanöstern.
– I och med Prevas närvaro sparar kunderna kostnader samtidigt som de själva slipper ta risken och egna investeringar. Vi kan även ta mindre offshore-projekt och därmed hjälpa företag till ökad konkurrenskraft i Asien och Mellanöstern.

Comments are closed.