Ny elektronikmässa i Göteborg

Efter förra årets motgångar står det nu klart att Svenska Mässan i Göteborg lägger ner Electronix. I stället lämnar man över till easyFairs, som med start 2011 drar igång en ny och lite enklare elektronikmässa.

– Det blir en mässa med standardmontrar i ett fåtal storlekar och betydligt lägre kostnad för utställarna, säger Peter Wanderydz, vd för easyFairs i Sverige. Det här är något som har fungerat fantastiskt bra i många andra branscher och jag är övertygad om att det kommer att fungera här också.
Peter Wanderydz har lång erfarenhet, både av mässverksamhet och av elektronikmässor. Han var i slutet av åttiotalet ansvarig för komponentmässan i Göteborg, föregångaren till Electronix, och han ser samma utveckling på elektroniksidan som i många andra branscher.
– De stora mässorna har haft en nedåtgående trend i många år och det blir allt svårare att få ekonomi i dem, både från mässarangörens och från utställarnas sida. Men personliga möten är fortfarande lika viktigt och easyFairs-modellen visar att mässor fungerar och fungerar bra.
Namnet på den nya mässan är inte bestämt ännu, men det lär väl bli något i stil med easyFairs Elektronik. easyFairs kör genomgående med enklast möjliga namn. Tanken är också att mässan skall köras vartannat år i Svenska Mässans utställningslokaler i centrala Göteborg, där easyFairs hyr in sig.
– Vi vill inte konkurrera med S.E.E. I stället lägger vi vår mässa de år som inte S.E.E. körs.
easyFairs håller en lågprisprofil för utställarna. Men det handlar inte bara om kvadratmeterkostnad.
– Vi kör med standardpriser utan en mängd tillägg. Och i och med att vi bygger alla montrar behöver inte utställarna komma förrän kvällen före utställningen öppnar. De behöver inte heller släpa med sig massor av utrustning. På det sättet går det inte åt en massa spilltid och extra övernattningar. All tid kan användas till säljarbete.

Comments are closed.