Powerbox-Craftec blir POWERBOX

Ett av Europas största strömförsörjningsföretag, Powerbox-Craftec, förenklar sitt namn och lanserar ny hemsida som led i genomförandet av ny strategi.

Det händer mycket hos Powerbox-Craftec. Sedan de två systerföretagens samgående hösten 2013 har en ny strategi tagits fram och genomförandet pågår.
"Making the complex simple" är både ny affärsidé och rubrik för hela strategin. Den är bland annat tänkt att ytterligare förbättra förmågan att göra optimerade strömförsörjningslösningar, oavsett om det handlar om enstaka omvandlare eller komplexa system med framtagning av kundspecifika enheter, kundanpassad logistik och eftermarknadsstöd. Företagets marknadsinriktning är annars oförändrad, med fokus på industri, medicin, järnväg och försvar.
Två tydliga steg i genomförandet av den nya strategin tas nu. Namnet förenklas från Powerbox-Craftec till POWERBOX, och en ny hemsida för hela verksamheten lanseras på www.prbx.com.

Comments are closed.