Powerbox-Craftec blir Powerbox

Ett av Europas största strömförsörjningsföretag, Powerbox-Craftec, förenklar sitt namn och lanserar ny hemsida som ett led i att genomföra en ny strategi.

Efter det att systerföretagen Powerbox och Craftec gick samman, hösten 2013, utformade styrelsen en ny strategi som nu genomförs. Den innebär i stort förenklade kontaktvägar, både mot kunder och mellan olika kompetenser i företaget. Syftet är att kunna ge kundoptimerade strömförsörjningslösningar, oavsett om det handlar om enstaka omvandlare eller komplexa system med framtagning av kundspecifika enheter samt kundanpassad logistik och stöd till eftermarknaden.
Företaget inriktar sig oförändrad på marknaderna för krävande tillämpningar inom områdena industri, medicin, järnväg och försvar.
Nu tar man två konkreta steg för att genomföra strategin: Dels förenklas namnet Powerbox-Craftec till Powerbox, dels lanserar man en ny hemsida för hela verksamheten på www.prbx.com.
Powerbox grundades 1974 och är ett av Europas största strömförsörjningsföretag. Huvudkontoret ligger i Gnesta, Södermanland, och man har lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter.

 

Comments are closed.