Positivt kassaflöde för Kitron

Jämfört med förra året har försäljningen ökat med 15,4 procent och resultatet steg med 21,4 procent.

Första kvartalets försäljning gav intäkter på 571,2 miljoner norska kronor och resultatet före skatt blev 19,7 miljoner kronor. Kassaflödet blev positivt, 35 miljoner kronor, att jämföra med -60 miljoner kronor under föregående års första kvartal. Före tillbakabetalning av en factoringskuld var kassaflödet 100 miljoner kronor.
Orderingången var 360,2 miljoner kronor, en minskning med 29,2 procent, medan orderreserven var 731,9 miljoner kronor, motsvarande 26,4 procent.

Comments are closed.