Positiv trend för europeiska distributörer

Den europeiska föreningen för distributörer av halvledare, DMASS, noterar bättre försäljning än väntat.

Enligt DMASS håller den europeiska halvledarmarknaden på att plana ut. Med en omsättning på 1,34 miljarder euro, andra kvartalet, var minskningen bara 3,36, jämfört med samma kvartal 2007.
DMASS, som rapporterar de europeiska distributörernas halvledarförsäljning, med undantag av PC-kompionenter, noterar att Tyskland och Östeuropa går betydligt bättre än övriga länder. Tyska distributörer sålde för 437 miljoner euro, vilket motsvarar 0,5 procents minskning. Norden och Italien ser ut att behålla sina positioner, medan Storbritannien tappade hela 16,3 procent, till 116 miljoner Euro. Östeuropa växte med 11 procent, till 170 miljoner Euro, och Rysslands försäljning steg med 23 procent, samt baltstaterna med 24,9 procent.
I ett produktperspektiv noterade man tvåsiffriga sänkningar vad gäller logiksektorn (programmerbar logik, standardlogik och annan logik) medan diskreta komponenter, analoga komponenter och övriga MOS-kretsar, som tillsammans motsvarar 70 procent av DMASS, sjönk med mellan 0,2 och 2,1 procent, jämfört med Q2/2007.
Bland enskilda produkter hade IGBTer kraftigast tillväxt (34,4 procent), följt av DSP (11,4 procent), andra diskreta komponenter (10,4 procent) MPUer (9,1 procent), RF-kretsar (8,7 procent) och DRAM (7,7 procent).
Till förlorarna hörde programmerbara minnen (Flash, EPROM och EEPROM), LED-displayer, kopplare och andra effektrelaterade produkter.
Ian Bass, styrelseordförande i DMASS, säger att de aktuella minskningarna inte beror på sämre behov av komponenter utan snarare på prissänkningar och på den svaga dollarn.

Comments are closed.