Podsändning med ABB

Farnell har släppt det femte avsnittet i sin nya globala podcastserie, Innovationsexperterna. Detta avsnittet inkluderar ABB, ett av världens ledande teknikföretag inom robotteknik, maskinautomatisering och digitalisering.

Säsong 2 delar med sig av åsikterna från ledande branschexperter och avslöjar trender, utmaningar, produkter och lösningar som möjliggör den globala övergången till Industri 4.0-principer och påskyndar innovationen inom det industriella Sakernas Internet (IIoT).

ABB ger insikter om företagets omfattande digitaliseringsprogram i detta nya avsnitt. Under årens lopp har ABB inte bara introducerat ny programvara och nya tillverkningssystem för sina befintliga produktionslinjer, utan tillämpade denna teknik i hela värdekedjan för att öka den heltäckande transparensen och synligheten. ABB har fortsatt att driva på innovationen genom att implementera avancerad automatisering med robotar och självkörande fordon, samtidigt som de använder sensorer för att fånga data på maskinnivå för bearbetning i molnet, vilket gör det lättillgängligt för auktoriserade användare runt om i världen.

ABB:s Massimiliano Cifalitti och Fabio Monachesi delar med sig av sina åsikter om hur Industri 4.0 driver fram en teknikrevolution och ger verkliga exempel på hur betydande förbättringar av säkerhet, produktivitet och kostnadssänkningar kan uppnås. Men de är dock överens om att det inte bara handlar om teknik. Industri 4.0 handlar om att samarbeta med rätt personer som delar ett gemensamt mål om att öka produktiviteten på ett säkert och miljömässigt hållbart sätt, där företagens ansvar blir en hörnsten i den nya industriella eran.

Comments are closed.