Ökad försäljning för Hanza

Hanza rapporterar ett rekordstort tredje kvartal med en försäljningsökning på 40 % jämfört med samma kvartal förra året. Bolaget rapporterar också en fortsatt hög orderingång och förväntar sig en stark utveckling framöver.

Nettoomsättningen ökade med 40 % till 838 MSEK (597). Justerat för förvärv och valuta uppgick tillväxten till 26%. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 50,2 MSEK (37,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 % (6,3). Direktfakturering av energi och visst material påverkade marginalen negativt.

Resultat efter skatt uppgick till 26,1 MSEK (19,9), vilket motsvarar 0,73 SEK (0,56) per aktie före utspädning och 0,72 SEK (0,55) efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 82,9 MSEK (-19,3).

För niomånadersperioden 2022 ökade nettoomsättningen med 42 % till 2 548 MSEK (1 799). Justerat för förvärv och valuta uppgick tillväxten till 27%. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 148,7 MSEK (100,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal
om 5,8 % (5,6).

Resultat efter skatt uppgick till 81,5 MSEK (55,0), vilket motsvarar 2,28 SEK (1,56) per aktie före utspädning och 2,25 SEK (1,56) efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125,6 MSEK (66,2).

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan från vår diversifierade kundbas, och vi fortsätter också att få förtroende från nya kunder, säger Erik Stenfors, vd för Hanza. Förutom att teckna nya avtal har vi under kvartalet utfört lokalexpansioner i flera kluster för att kunna hantera ökade volymer. En av fördelarna med vår klustermodell är att den möjliggör expansion på ett kostnadseffektivt sätt.

– Vårt fokus ligger nu på utförandet av strategi HANZA 2025. Denna fas innefattar bland annat nya och offensiva finansiella mål, skarpa hållbarhetsmål samt fortsatt utveckling av våra kluster.

– Genom att komplettera tillverkningen med relaterade tjänster kan vi öka kundvärdet. I samråd med våra kunder kommer HANZA att utreda behovet av ytterligare geografisk närvaro, vilket kan leda till en kommande geografisk expansion i slutet av 2025.

Comments are closed.