POC klart för smarta kläder

TE Connectivity (TE) meddelar att de på uppdrag från och tillsammans med Google tagit fram ett så kallat Proof of Concept (POC) för en process och verktyg som tillåter den traditionella klädindustrin att utveckla smarta och uppkopplade textilier.

TE har i nära samarbete med Google och för deras projekt Jacquard utvecklat en process med traditionella tillverkningsverktyg för att utveckla smarta plagg i textilindustrins arbetsmiljö och flöde. klädesplagg som kan vara uppkopplade och till exempel kunna känna av tryck och gester.

– Att utveckla en smart tygbit till kläder med traditionella tillverkningstekniker innebär en rad utmaningar. En elektronikfabrik är en helt annan miljö än en textilfabrik, som är utsatt för höga nivåer av damm och värme vilket inte är optimala förutsättningar för att arbeta med tekniska komponenter. TE har utvecklat en process som utnyttjar de kunskaper och verktyg som textilarbetare är bekanta med och samtidigt ska de nya teknikerna inte ska äventyra anslutningar i plagget, säger Nick Langston, chef för Wearables Lab vid TE Connectivity.

– I takt med att den smarta klädindustrin fortsätter att växa och utvecklas, var det logiskt för TE att samarbeta med Google. Vi är båda i ett tidigt skede av att utveckla nya verktyg och processer som gör det möjligt för utvecklingen av smarta kläder i stor skala, säger John Hewitt, General Manager, Data & Devices, TE Connectivity.

Comments are closed.