Picochip expanderar

Picochip har flyttat sitt huvudkvarter och konstruktionscenter till en lokal i centrala Bath där nu 110 anställda finns.

Picochip har flyttat in i en nyrenoverad byggnad i gregoriansk byggnadsstil där det finns utrymme för en planerad tillväxt. Som ett led i denna tillväxt har Picochip nyligen övertagit ett avancerat testlaboratorium i Cambridge. Dessutom bygger man ut sitt utvecklingscenter i Beijing.
Totalt har nu Picochip 170 anställda i världen och tänker anställa fler nästa år.
Företaget bedriver utveckling i Bath, Cambridge och Beijing samt har kontor i Seoul, San Jose, Shenzhen and Taipei.
För att kunna fortsätta att expandera har Picochip nu beviljats ett lån på 9 miljoner dollar från Silicon Valley Bank, som arbetar med finansiering av teknikföretag. Picochip behöver detta tillskott för att sätta sin femtocell-lösning, kallad picoXcell, i volymproduktion.

 

Comments are closed.