PHY för 400 GbE och FlexE

Från Microchip-företaget Microsemi kommer META-DX1-familjen av Ethernet-kretsar för fysiska lager (PHY). Den kombinerar Ethernet-portar från 1 Gigabit Ethernet (GbE) till 400 GbE, FlexE (Flexible Ethernet), länk-kryptering för MACsec (Media Access Control Security) och ns-noggrann tidsstämpling vid Tbit-kapacitet.

Industrin håller på att övergå från 100 Gigabit Ethernet (GbE) till 400 GbE för att stödja trafik inom hyperskalade datacentraler. Enligt Ciscos ”Global Cloud”-index, kommer denna trafik att fyrdubblas till 2021 med en mer än 30-procentig årlig tillväxttakt (CAGR, Cumulative Annual Growth Rate) för trafiken från en datacentral till en annan. META-DX1 möjliggör en fyrdubbling av linjekortens kapacitet, från 3,6 terabit per sekund (Tbps) till 14,4 Tbps med 36 portar på 400 GbE eller 144 portar på 100 GbE, samtidigt som stöd också ges för viktiga funktioner som serviceleverantörerna behöver.
META-DX1s MACsec-motor säkrar trafik som lämnar datacentralen eller verksamhetens lokaler. FlexE möjliggör för leverantörer av både moln- och telekomtjänster att tillgodose sina kapacitetsbehov och samtidigt minska fiber- och anläggningskostnaderna genom att optimalt konfigurera länkar bortom dagens fasta Ethernet-hastighet så att de kan utnyttja billiga, optiska högvolymkretsar. META-DX1-familjen ger en unik kombination av MACsec och FlexE i en lösning som tillgodoser nästa fas av kapacitetsökning för utbyggnad av ihopkopplade datacentraler (Data Centre Interconnect, DCI).
META-DX1 har dessutom förmåga till flexibel korspunktskoppling, som underlättar för utrustningstillverkare att navigera marknadens övergång från 25 Gbps NRZ- och 56 Gbps PAM-baserade arkitekturer genom att möjliggöra för dem att stödja en enda konstruktion eller SKU för både 100 GbE (QSFP28) och 400 GbE (QSFP-DD) optiska kretsar. Genom att tillhandahålla högpresterande tidsstämpling med noggrannhet på ns-nivå på samtliga portar ser META-DX1 även till att utbyggda nätverk tillgodoser de stränga timing-krav som ställs för utveckling av 5G-basstationer.
De första medlemmarna av META-DX1-familjen utprovas under tredje kvartalet av 2019. Samtliga är maskinvarukompatibla och stöds av samma SDK-kit för programvaruutvecklare.

Comments are closed.