Philips och Cisco i allians

Philips Lighting och Cisco tillkännager att de ingår en allians med inriktning på miljardmarknaden för kontorsbelysning. Alliansen ska bidra till att fastighetsansvariga, fastighetsägare och kontorsanställda drar nytta av Internet of Things i kontorsmiljöer.

De två företagen kommer bland annat att kombinera Philips connected lighting-lösningar med Ciscos nätverksteknik. Målet är att optimera funktionen och förbättra kontorsmiljön. Marknaden för kontorsbelysning beräknas ha ett värde på en miljard euro. Philips och Cisco kommer också att samarbeta genom en gemensam ”go-to-market”-strategi.

Comments are closed.