Personalen ökar sitt ägande i CybAero

Tillverkaren av förarlösa helikoptrar med tillhörande sensorsystem, CybAero AB, meddelar att styrelsen, inom ramen för bemyndigande beviljat vid årsstämman 31 mars 2009, beslutat genomföra en riktad nyemission till bolagets personal samt till vissa nyckelleverantörer.

De emitterade aktierna ska betalas genom kvittning. Totalt kommer 1 302 079 st aktier att emitterats vilket tillför aktiekapitalet 185 197,20 kr. Resterande belopp förs till överkursfonden. Samtidigt har personal och ledande befattningshavare utnyttjat teckningsoptioner utställda vid bolagets senaste emission i januari 2009 och därigenom tecknat ytterligare aktier. Sammantaget kommer personalen och ledande befattningshavare att inneha närmare 5 miljoner aktier i CybAero efter de nämnda transaktionerna.

– Styrelsen vill genom den riktade emissionen dels knyta personalen närmare bolaget och dess verksamhet, dels premiera dem för ett väl utfört arbete så här långt och ge dem incitament att arbeta ännu mer målinriktat och kunna ta del av bolagets utveckling. CybAero har ju under den senaste tiden nått två mycket betydelsefulla milstolpar. Dels det strategiska samarbetsavtal som offentliggjordes i början av augusti och som kommer att innebära en mycket positiv utveckling av bolaget, dels den i dagarna offentliggjorda ordern i USA. Vi är samtidigt glada över att bolagets vd ytterligare ökar sitt innehav i bolaget säger styrelseordförande Fredrik Hillelson.

CybAero utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (så kallade VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem. Systemen kan användas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag och anpassas till varje kunds specifika behov. CybAero startades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmen, Linköping, kontor i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten samt dotterbolag i Stamford Connecticut, USA. Koncernen har ett 15-tal verksamma medarbetare.

Comments are closed.