Pengar regnar över elnätsprojekt

Projektet Smart Grid Gotland har beviljats 23 miljoner kronor i ekonomiskt stöd från svenska Energimyndigheten. Därmed kan ett storskaligt, och vad som uppges vara världsunikt, demonstrationsprojekt för framtidens smarta elnät börja byggas.

Smart Grid Gotland pågår mellan 2012 till 2015 och drivs som ett samarbete mellan KTH, Svenska Kraftnät, Vattenfall, ABB, Gotlands Energi (GEAB) och Telvent. Stödet från Energimyndigheten är en del av en större projektbudget där även ett betydande finansieringsstöd från EU beräknas ingå.

Under hösten 2012, efter att en omfattande förstudie genomförts, kommer det nya smarta elnätet att börja installeras. 2 800 kunder i området kommer att få nya elmätare, ett energilager kommer att byggas, nya kontroll- och kommunikationssystem ska införas och vissa fördelningsstationer kommer att moderniseras.

Dagens elnät behöver anpassas till den ökande andelen förnybar energi – till exempel i form av vindkraft. Smart Grid Gotland blir ett exempel på hur man kan anpassa ett befintligt elnät till sådana förhållanden och är ett viktigt steg i den utvecklingen, enligt ett pressmeddelande från KTH.

Comments are closed.