Intresset för obemannade helikoptrar ökar

Resultatet CybAeros arbete visades upp i Paris på den nu avslutade mässan Eurosatory. Dels ställde Cassidian ut helikoptern Tanan 300, som skapats genom ett utvecklingssamarbete mellan CybAero och EADS dotterbolag Cassidian om att ta fram en större obemannad helikopter. Dels ställde CybAero ut sin APID 60.

Cassidian hade placerat den obemannade helikoptern Tanan 300 på bästa plats i sin mässmonter på mässan Eurosatory i Paris. Den obemannade helikoptern Tanan 300 är en helikopter i 300-kilosklassen utrustad med dieselmotor och är resultatet av CybAeros utvecklingsarbete som skett på Cassidians uppdrag.

På samma mässa var CybAeros egen obemannade helikopter APID 60 utställd, en helikopter i 180-kilosklassen, och rönte även den ett stort intresse.

– Vi som var på mässan ser ett allt större intresse för obemannade helikoptrar, så kallade VTOL UAV. Antalet frågor ökar och många har gått från att vara nyfikna till att vara allvarligt intresserade av att använda VTOL UAV. Vi kan identifiera ett stort antal tänkbara projekt där kunderna har intresse av att börja använda vår produkt och dessutom har budget avsatt för framtida projekt, säger Leif Erlandsson, vd för CybAero.

Cassidian, dotterbolag inom EADS?koncernen som är världens näst största aktör inom flygindustrin, har nu släppt en video som visar Tanan 300. (Se http://youtu.be/ktWyUy3HNb4?hd=1)

– Det vi såg och hörde på mässan och att Cassidian släpper en promotion video om den nya helikoptern visar på det stora intresset för obemannade helikoptrar som finns inom EADS. Sammantaget bådar resultatet gott för vårt arbete tillsammans med Cassidian. Och på det sätt som de nu demonstrerar Tanan 300 tror vi att våra affärsmöjligheter med och genom Cassidian ökar, säger Leif Erlandsson avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.