PC-leveranserna ökade

Antalet levererade persondatorer ökade världen över med 3,2 procent under Q3 2011, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. För första gången placerar sig Lenovo på andraplatsen medan Dell nu är trea, enligt analysföretaget Gartner.

De globala leveranserna av persondatorer uppgick till 91.8 miljoner enheter under tredje kvartalet 2011, en ökning på 3,2-procent jämfört med tredje kvartalet 2010, enligt ett preliminärt resultat från Gartner, Inc. Resultatet är något lägre än Gartners tidigare prognos på 5,1 procents tillväxt för kvartalet . EMEA-regionen bidrog till en lägre tillväxt än väntat och leddes av en svag västeuropeisk marknad.

– Lageruppbyggnaden, som bromsat tillväxten de senaste fyra kvartalen, rensades främst ut under det tredje kvartalet i år, men PC-industrin har presterat under de normala säsongsvariationerna. PC-marknaden fortsätter att vara svag, till förmån för populära produkter såsom iPad och smartmobiler, säger Mikako Kitagawa, chefsanalytiker vid Gartner.

– Då PC-marknaden står inför en avmattning har leverantörskonsolidering blivit en tydligare trend i branschen. Lenovos samgående med NEC och deras förvärv av Medion, samt HP: s tillkännagivande om att de kunde komma att knoppa av eller sälja sin PC-verksamhet, understryker denna trend under kvartalet.

HP:s plats som nr 1 baseras på företagets globala PC-leveranser, som växte snabbare än branschens genomsnitt, och nådde en marknadsandelen på 17,7 procent under det tredje kvartalet 2011. Trots sitt meddelande i mitten av 2Q11 om en potentiell avknoppning av företagets PC-verksamhet, upplevde HP en stark tillväxt i USA, medan tillväxten utanför USA var relativt svag eller genomsnitt.

Lenovo är den näst största PC-leverantören på den globala marknaden för första gången. Företagets expansion förstärktes delvis genom sitt avtal med NEC i Japan. Men Lenovos aggressiva marknadsföring på både den professionella marknaden och konsumentmarknaden ökade företagets leveransvolymer och gav en marknadsandel på 13,5 procent Q3 2011. Trean Dell nådde en marknadsandel på 11,6 procent följd av Acer (10,6) och Asus (6,2 procent) för det tredje kvartalet 2011, enligt Gartner.

Comments are closed.