PartnerTechs resultat blev lägre

Resultatet blev lägre än den prognos som lämnades i december.

Prognosen innehöll engångskostnader om 50 miljoner SEK och en åtgärdsplan. Efter detta har dels ytterligare engångskostnader identifierats dels har rörelseresultatet påverkats i högre grad än förväntat av volymnedgången och valutaförändringar, vilket innebär att utfallet sammantaget är 37,5 miljoner SEK lägre än lämnad prognos.

Fjärde kvartalet 2007 uppgick nettoomsättningen till 659,5 miljoner SEK (800,3) och rörelseresultatet till -86,6 miljoner SEK (41,7).  För helåret 2007 blev nettoomsättningen 2 643,6 miljoner SEK (3 057,2) och rörelseresultatet uppgick till -17,5 miljoner SEK (180,0).

Comments are closed.