Svenska moduler för IR-kameror

IRnova har lanserat en serie IR-detektormoduler för kameratillverkare, s k DDCA, Detector Dewar Cooler Assembly. De kompletta detektormodulerna, där kylare ingår, bygger på IRnovas bildsensor av typen QWIP FPA (Quantum Well Infrared Photodetectors respektive Focal Plane Arrays). Våglängden som skall detekteras kan, inom långvågsområdet, anpassas till kund och applikationskrav.
DDCA-modulerna finns att få med kylare i såväl split- som integralutförande för att passa både militära och industriella applikationer med behov av högpresterande IR-lösningar.
QWIP-detektorn måste kylas till ca 70-80K beroende på applikation. Eftersom flertalet system- och kameratillverkare inte har egen integrationskapacitet har IRnova mött en stark efterfrågan på kompletta lösningar.
QUIP-tekniken bygger på ett ACREO-patent som IRnova har exlusiv rätt att utnyttja.

Comments are closed.