PartnerTech tar över instrumenttillverkning

PartnerTech och Biotage, verksamt inom biovetenskaplig forskning, har sedan länge ett långtgående samarbete. Nu tar företagen ett steg längre och utökar partnerskapet genom ett nytt avtal där PartnerTech tar över merparten av Biotages instrumenttillverkning.

Instrumenttillverkningen sker idag  vid Biotages fabrik i Charlottesville, USA. Avtalet har ett värde om ca 40 MSEK per år och gäller initialt till och med 2011.
– Efter många år av nära samarbete vet vi att PartnerTech har den erfarenhet och det affärsupplägg som krävs för att hantera ett uppdrag i den här storleken, säger Torben Jörgensen, VD och koncernchef på Biotage.
Biotage och PartnerTech har sedan länge ett samarbete inom såväl utveckling som produktion av Biotages instrument. Det nya tillverkningsavtalet avser flytt av instrumenttillverkningen från Biotages fabrik i Charlottesville, USA, till PartnerTechs kundcenter i Åtvidaberg. Det innebär att PartnerTech efter övertagande kommer att tillverka i stort sett samtliga Biotages instrument.
Transfer av produkter påbörjas omedelbart med första leveranser under juni och beräknas vara slutfört under tredje kvartalet i år.

Comments are closed.