Oro för informationsläckage

Mer än en tredjedel av svenska företag och myndigheter förstör sina uttjänta hårddiskar själva och en majoritet raderar data på egen hand

Oron för informationsläckage gör dessutom att drygt en femtedel behåller den gamla utrustningen på företaget. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av Inrego.
– Att så många behåller begagnad datorutrustning eller försöker radera på egen hand visar på att det finns en oro för informationsläckage bland företag och myndigheter. Faran ska tas på allvar och därför är det viktigt med en större förståelse för hur man säkrast hanterar den uttjänta utrustningen. Att slå sönder en hårddisk eller bara formatera om den räcker inte för att radera informationen, säger Henrik Nilsson, vd för Inrego, som är specialiserade på att hantera, rekonditionera och vidaresälja begagnad IT-utrustning.
För att ringa in hur näringslivet och offentlig sektor hanterar sin uttjänta IT-utrustning genomförde Inrego i april en undersökning bland totalt 100 slumpmässigt utvalda myndigheter (59 st.) och börsföretag (41 st.). Undersökningen genomfördes per telefon och frågorna ställdes till IT-ansvarig i respektive organisation.
Undersökningen visar att mer än en tredjedel – 37 procent – av företagen och myndigheterna förstör sin uttjänta lagringsmedia själva för att inte information ska hamna i orätta händer. 70 procent säger att de ofta raderar all data själva.
Samtidigt säger 61 procent att det vid IT-skiften är viktigt att säkerställa att all data i den gamla utrustningen raderas på ett säkert sätt. 22 procent uppger att de behåller de uttjänta hårddiskarna på företaget av säkerhetsskäl.
– Det finns bara två säkra sätt att radera data. Antingen förstör du hårddisken helt och hållet, till exempel genom att mala ner den, vilket är ett enormt resursslöseri. Eller så raderar du informationen med hjälp av certifierade program. Efter en säker radering kan du sälja eller lämna utrustningen vidare utan risk för att information hamnar i orätta händer, säger Henrik Nilsson.
Inrego har fem grundläggande tips för att undvika att informationen i uttjänta datorer hamnar på villovägar:
* Hantera uttjänt utrustning direkt och låt den inte stå oraderad och samla damm för att bli omhändertagen senare.
* Om du raderar hårddisken själv – använd endast certifierade raderingsprogram som uppfyller kraven från ledande certifieringsorganisationer. Det räcker inte med att formatera hårddisken för att permanent radera informationen.
* Om du fysiskt förstör utrustningen själv – se till att göra det ordentligt med s k degausser-utrustning eller fysisk tugg. Det räcker inte med att hamra på hårddisken eller slå en spik igenom den.
* Det enklaste är att använda en certifierad partner som hjälper dig med hela hanteringen, inklusive logistik, och både ger dig bevis på att informationen är raderad och garanti på att utrustningen hanteras vidare på ett korrekt sätt.
* När du lämnar iväg produkterna för återvinning eller vidareförsäljning – se till att få kvitto på att informationen raderats. Raderingsrapporten är din garanti att informationen inte kan återskapas och innehåller information om exakt vilka enheter som har raderats och vilken raderingsmetod som har använts.

Comments are closed.