PartnerTech minskade något

Partnertechs resultat för första kvartalet 2010 visade minskad omsättning från 594,2 till 557,4 MSEK jämfört med förra året. Resultatet försämrades från att vara svagt positivt till svagt negativt.

Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK, jämfört med 9,5 miljoner. Resultatet efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (0,5) och resultatet efter skatt per aktie uppgick till SEK -0,41 (0,04). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -11,3 MSEK (-36,6). Soliditeten uppgick vid periodens slut till 41,4 procent (39,9).
Leif Thorwaldsson tar över som VD och Koncernchef.

Comments are closed.