Partnertech förvärvar Aerodyn

Partnertech har förvärvat Aerodyn AB som inriktar sig på kontraktstillverkning av tunga komponenter till fartygsframdrivning med propellersystem eller vattenjetaggregat.

Aerodyn beräknas omsätta cirka 40 miljoner kronor på årsbasis och uppges konsolideras i rörelsesegmentet Maskinbearbetning från och med andra kvartalet 2012. Aerodyn AB har ett 20-tal anställda och är baserade i Karlskoga, Sverige.

– Målsättningen med affären är att bredda vår kundbas inom maskinbearbetning samt utveckla vårt erbjudande inom marknadsområdet försvar och marin. Aerodyns djupa kompetens inom avancerad maskinbearbetning av stora komponenter utgör ett utmärkt komplement till vårt existerande erbjudande. Förvärvet av Aerodyn innebär att Partnertech nu kan erbjuda komponentvikter från några gram upp till flera ton tillverkade mot högt ställda kundkrav vid våra enheter i Sverige och Polen säger Leif Thorwaldsson, vd och koncernchef för Partnertech i ett pressmeddelande.

Comments are closed.